12 Aprel 2021

Bazar ertəsi, 11:46

VALYUTA

#427

QARABAĞA YAZ GƏLİB
01.04.2021

795

01.04.2021

748

01.04.2021

746

01.04.2021

765

01.04.2021

699

01.04.2021

693

TARAZLIĞI QORUMAQ
01.04.2021

716

QARABAĞA YOLLAYIŞ
01.04.2021

758

01.04.2021

764

01.04.2021

690

01.04.2021

394